Tarih


Sempozyum Günleri : 08 Kasım – 11 Kasım 2018
Düzeltilmiş Tam Metin Gönderim Son Tarihi : 28 Aralık 2018

Würzburg

Özet Bilgi

1918-2018
MONDROS ve VERSAY'ın 100. YILINDA

Tarih, Siyaset, Kültür, Askeri, Teknik, Ekonomi, Tıp ve Hukuk bağlamında
3. TüRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU

08-11 Kasım 2018 / Würzburg-Almanya

Tarihin ilk büyük savaşının kaybedenleri olan Türkler ve Almanlar 1918 yılı sonunda teslim olarak imparatorluklarına son noktayı koydular. Her iki millet, sadece uzak coğrafyalardaki topraklarını değil, anayurtlarının bile önemli bölümünü işgalcilere bırakmak zorunda kaldılar. Türkler için Mondros’ta, Almanlar için Versay’da kurulan masalarda savaşın kaybedeni oldukları netleşip, galiplerin şartları dikte edilince, yine onların müsade ettiği ölçüde kendi ana coğrafyalarında ulus devletler kurmaya yöneldiler.

Berlin ve Ankara’da hayata geçen Türk ve Alman Devletleri, yeni dönemde galiplerin müsade ettiği ölçü ve sahalarda ancak 1925 sonrası ilişki kurabildiler. Dayatılan ağır şartlar karşısında birçok haksızlığı da sineye çeken Türkler ve Almanlar, eski potansiyele erişemese de her yıl giderek artan siyasi, kültürel, askeri, bilimsel, ekonomi ve hukuk başta olmak üzere çok çeşitli sahalarda işbirliğine yöneldiler. Almanya’da 60 yıldır yaşayan milyonlarca Türk ve her yıl Türkiye’de tatil yapan milyonlarca Alman bu işbirliğinin ulaştığı noktayı işaret etmektedir.

Atlas Okyanusu kıyılarından Kafkas Dağlarına, Aden Körfezi’nden Polonya’nın güneyine kadar bir çok devletin sınırlarının şekillenip kültürlerinin oluşmasında etkili olan Türk-Alman müttefikliğinin 1918 yılı sonunda noktalanmasının 100. yılında, iki ülke ilişkileri çok çeşitli yönleri ile akademisyenler tarafından bilimsel anlamda masaya yatırılacaktır. Ortak siyasi ilişkileri 300 yılı aşan Türkler ve Almanlar arasındaki ortak geçmiş Würzburg Üniversitesi salonlarında çeşitli ülkelerin akademisyenleri tarafından bilimsel ortamda tartışılacak.

Würzburg Maximilians Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi ve Almanya IKG Enstitüsü işbirliği ile düzenlenecek sempozyumda Türk- Alman ilişkileri tarih, siyaset, kültür, askeri, bilimsel, ekonomik, sağlık ve hukuk bağlamlarında ele alınacaktır. Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde bildirilerin sunulacağı sempozyuma Türkiye, Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Bosna- Hersek, Yunanistan ve Kıbrıs’tan akademisyenlerin katılması beklenirken, sempozyumun koordinasyonu Almanya IKG Enstitüsü tarafından yapılacaktır.

KONU BAŞLIKLARI

- Kültürel Miras, Turizm ve Türk-Alman İlişkileri Açısından Önemi
- Türk ve Alman Dünyasında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kültürü
- Alman Turistlerin Türkiye’ye Katkıları ve Alman Turizm Yatırımları
- Alman Turistlerin Türkiye'yi Tercih Nedenleri
- Türkiye ve Almanya Arasında Turizmin Entegrasyona Etkisi
- Osmanlı-Alman Yakınlaşmasının Arka Planları
- II. Abdulhamit – II. Wilhelm İlişkileri
- Almanya’nın Ortadoğu Bölgesine İlgisi
- Osmanlı’nın Almanlar Üzerinden Yürüttüğü Denge Politikası
- 19. Yüzyılda Barışçı Alman Yayılmacılığı
- Türk-Alman Askeri İlişkilerinin Seyri
- Osmanlı Ordularının Modernizasyonunda Almanlar
- Osmanlı Devletinde Almanlara Verilen Ayrıcalıklar
- Almanların Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmaları
- Askeri Okulların Yapılanmasında Alman Desteği
- Birinci Dünya Savaşı Öncesi İkili İlişkiler
- Almanya’ya Eğitim İçin Gelen Öğrenciler
- Birinci Dünya Savaşı Döneminde Cephelerdeki Almanlar
- Savaşın sonunda Teslim Olan Türkiye ve Almanya
- İttihad ve Terakki Liderlerinin Almanya İle İlişkileri
- Talat Paşa’nın Almanya Yılları
- Türk İstiklal Savaşı’na Almanların İlgisi
- Mondros ve Versay anlasmaları
- Cumhuriyetin İlk Yıllarında Siyasi İlişkiler
- Cumhuriyet Döneminde İlişkilerin Tekrar Canlanması
- Türk Üniversitelerinin Yapılanmasında Alman Bilim İnsanları
- Nasyonal Sosyalist Döneminde Türkiye’ye Sığınanlar
- İkinci Dünya Savaşı İçinde Siyasi İlişkiler
- 1918 Sonrası Türkiye ve Almanya’da Milliyetçilik
- Sosyalist Dünya Görüşünün Her İki Ülkedeki Etkileri
- NATO İçinde Türk-Alman İlişkileri
- Soğuk Savaş Dönemindeki Türk-Alman Müttefikliği
- İki Almanya’nın Birleşmesi ve Türkler
- Almanlar Üzerinden Türkiye’ye Giren Teknoloji
- Demiryolu Projelerinde Almanlar
- Bağdat Demiryolu’nun Türk Alman Siyasetindeki Yeri
- Osmanlı Döneminde Almanya’dan Teknoloji Transferi
- Cumhuriyet Döneminin Kalkınma Hamlelerinde Almanlar
- İktisadi Alandan Türk Alman İşbirliği
- Banka - Sigorta Sektöründeki Alman Çizgileri
- Türkiye Pazarlarında Alman Ürünleri
- Cumhuriyet Döneminde Ticari Dengeler
- Üçüncü Ülkelerde Türk-Alman İşbirliği
- Türkiye’de Alman Mimarisi
- Türk Hukukunda Alman Etkisi
- Hukuk Fakülteleri ve Temel Hukuk Sistemindeki Alman İzleri
- Cumhuriyetin Ticaret Hukukunda Almanlar
- Liman, Gümrük ve Havaalanı Temel Yasalarında Almanlar
- İki Ülkenin Hukuk Sistemlerindeki Benzerlikler
- Türk Eğitim Sisteminde Almanlar
- Almanların Türkiye’de Hayata Geçirdikleri Teknik Okullar
- Türk Gençliği ve Alman Kültürü
- Türk Kültürünün Almanya’da İzleri
- Alman Kültürünün Türkiye’de İzleri
- Almanya’da Türkçe’nin Geleceği
- İslam Almanya’ya ait (mi)?
- Alman Turistlerin Türkiye’ye İlgisi, Önemi, ve Katkıları
- Türkiye’deki Alman Turizm Yatırımları
- Almanya’da Uyum - Entegrasyon Tartışmaları
- Türkiye’de Alman – Almanya’da Türk Olmanın Eksileri-Artıları
- Almanya’ya İşçi Göçü
- İşçi Dövizlerinin Türkiye’ye Katkıları
- Türki İşçilerinin Almanya ve Türkiye Açısından Önemi
- Türkiye Kökenli İşadamlarının Almanya’daki Yatırımları
- Türkiye Kökenli İşçilerin Sosyal Sorunları
- Türk İşcilerin Her İki Ülkeye Olan Katkilari
- Türk-Alman Kültür Çatışmaları / Çözüm Teklifleri
- Türk-Alman Evlilikleri
- Almanya’da Yabancı Düşmanlığı
- Almanya’da Yükselen Sağ
- Almanya Türklerinin Sağlık Sorunları
- Almanya Türklerine Özel Hastalıklar
- Alman Hastalık Kasalarının Türklere Yaklaşımları
- Almanya’da Sağlık Alanında Türklere Yönelik Çalışmalar
- Türklerin Alman Hastalık Kasalarından Beklentileri
- Türkiye’deki Alman Sağlık Yatırımları

Düzenleyen Kurumlar

Julius-Maximilians-Universität - Würzburg / Almanya
Selçuk Üniversitesi - Konya / Türkiye
Akdeniz Üniversitesi - Antalya / Türkiye
IKG Enstitüsü - Würzburg / Almanya

Onur Kurulu

Prof. Dr. Alfred FORCHEL - Julius-Maximilians-Universität – Würzburg / Almanya
Prof. Dr. Refik TURAN – Türk Tarih Kurumu Başkanı – Ankara – Türkiye
Prof. Dr. Eckhardt PACHE - Julius-Maximilians-Universität – Würzburg / Almanya 
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL - Akdeniz Üniversitesi Rektörü – Antalya / Türkiye
Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN - Selçuk Üniversitesi Rektörü – Konya / Türkiye
Prof. Dr. Ramazan ÇALIK - Serik Belediye Başkanı – Antalya / Türkiye
Dr. Latif ÇELİK - IKG Enstitüsü Başkanı - Würzburg / Almanya

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Eckhardt PACHE - Julius-Maximilians-Universität / Almanya
Dr. Latif ÇELİK - IKG Enstitüsü Başkanı / Almanya
Prof. Dr. Özdemir KOÇAK - Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA - Akdeniz Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Norbert KLAES - Julius-Maximilians-Univ., Würzburg / Almanya
Prof. Dr. Necmi UYANIK - Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Manfred POHL - Goethe Universität, Frankfurt / Almanya
Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK - Akdeniz Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Rainer KUBA - Int. Sachverständiger, Wiesbaden / Almanya
Prof. Dr. Şenol KANTARCI - Akdeniz Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Michel BOZDEMİR- INALCO National Institut / Fransa
Prof. Dr. Hüsnü ÇELİK - Başkent Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Hartmut HELLER - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen / Almanya
Prof. Dr. Adnan KADRİÇ - Sarajevo University / Bosna-Hersek
Prof. Dr. Ahmet CİHAN - İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Francis CLAUDON - Universitat Wien / Avusturya
Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL - Yeditepe Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Ali ABDULLAYEV - Academy of Public Administration / Azerbaycan
Prof. Dr. Ferudun ATA - Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Anisoara POPA - Danubius University / Romanya
Prof. Dr. Bilgin AYDIN - İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Claus SCHÖNİG - Berlin Freie Universität / Almanya
Prof. Dr. Ferit DUKA - University of Tirana / Arnavutluk
Prof. Dr. Harry PAPASOTIRIOU - Pantheon University / Yunanistan
Prof. Dr. Hayati DEVELİ - İstanbul Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Orhan KOCAGÖZ - FOM Hochschule für Oekonomie und Management Nürnberg / Almanya
Prof. Dr. M. Akif CEYLAN - Marmara Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Martin SCHIRMER - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Almanya
Prof. Dr. M. Akif ERDOĞRU - Ege Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Flora NACİYEVA - Bakü Slavyan Üniversitesi / Azerbeycan
Prof. Dr.M. Öcal OĞUZ - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı / Türkiye
Prof. Dr. Süleyman ERGÜN - Julius-Maximilians-Univ., Würzburg / Almanya
Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU - Atatürk Kültür Merkezi / Türkiye
Prof. Dr. Christiane Sabine SOLTE-GRESSER - Univ. Saarbrücken / Almanya
Prof. Dr. M. Sabri KÜÇÜKAŞÇI - Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı / Türkiye
Prof. Dr. Cemal YILDIZ, Berlin /  Almanya
Prof. Dr. Muharrem TUNA - Gazi Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Heinz REINDERS - Julius-Maximilians-Universität / Almanya
Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER - İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Numan ARUÇ - Macedonia Science and Art Academy / Makedonya
Prof. Dr. Peter HAIDER - Vienna Universal Peace Federation / Avusturya
Prof. Dr. Peter VARNAGY - University of Pecs / Macaristan
Prof. Dr. Şeref ATEŞ - Yunus Emre Enstitüsü / Türkiye
Prof. Dr. Tamara RATZ - Kodolanyi Janas Univ. of Applied Sciences / Macaristan
Prof. Dr. Thomas DREW-BEAR - University of Lyon / Fransa
Doç. Dr. Adnan ESKİKURT - İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Ahmet DALKIRAN - Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Berrin OKKA - Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Galina MISKINIENE - Vilnius University / Litvanya
Doç. Dr. Şafak Ünüvar - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Doç. Dr. Fatih Mehmet BERK - Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. İsa BLUMİ - Stockholm University / İsveç
Doç. Dr. S. Gül GÜNEŞ - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Doç. Dr. Galina MISKINIENE - Vilnius University / Litvanya
Doç. Dr. Julia Haba OSCA - University of Valencia / İspanya
Doç. Dr. Rahman ADEMİ - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Carlos MARTİNEZ - MDIS Üniversitesi, Taskent / Özbekistan
Dr. Öğr. Üyesi F. İlknur Yapıcı CUMA - Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ünalan - Duisburg-Essen Üniv, Duisburg  /  Almanya
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ŞİMŞEK - Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Alaattin BAŞODA - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Birsen SOLAK - Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Dr. Yilmaz Bulut - Yunus Emre Enstitüsü, Köln / Almanya
Dr. Öğr. Üyesi Zehra ODABAŞI - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Dr. Jörg KUGLIN - Emekli Öğr. Üyesi / Almanya
Bülent BAYRAKTAR - BAW - Bayerische Akademie für Werbung und Marketing, Nürnberg / Almanya

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Eckhardt PACHE - Julius-Maximilians-Universität / Almanya
Prof. Dr. Hüsnü ÇELİK - Başkent Üniversitesi, Adana / Türkiye
Prof. Dr. Hartmut HELLER - Friedrich-Alexander-Univ., Erlangen / Almanya
Prof. Dr. Leyla COŞAN - Marmara Üniversitesi, İstanbul / Türkiye
Prof. Dr. Franz EGLE - Hochschule der Wirtschaft für Management / Almanya
Prof. Dr. Mustafa DENKTAŞ - Akdeniz Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK - Akdeniz Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Thomas DREW-BEAR - University of Lyon / Fransa
Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN - Necmettin Erbakan Üniv., Konya / Türkiye
Prof. Dr. Martin SCHIRMER - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt, Almanya
Prof. Dr. Selma YEL - Gazi Universitesi, Ankara,  Türkiye
Prof. Dr. Manfred POHL - Goethe Universität, Frankfurt / Almanya
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN - İstanbul Üniversitesi,  Türkiye
Prof. Dr. Süleyman ERGÜN - Julius-Maximilians-Univ., Würzburg / Almanya
Prof. Dr. Cemal YILDIZ, Berlin /  Almanya
Prof. Dr. Beykan ÇİZEL - Akdeniz Üniversitesi, Antalya / Türkiye
Prof. Dr. Alikram ABDULLAYEV - Academy of Public Administration / Azerbaycan
Prof. Dr. Ahmet BAYANER - Akdeniz Üniversitesi, Antalya / Türkiye
Prof. Dr. Ünal ABALI - Giessen  /  Almanya
Prof. Dr. Yılmaz KOÇ - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Prof. Dr. Sefik Alp BAHADIR - Friedrich-Alexander-Uni., Erlangen / Almanya
Prof. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ - Akdeniz Üniversitesi, Antalya / Türkiye
Prof. Dr. Anisoara POPA - Danubius University, Bükres / Romanya
Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR - Ankara Üniversitesi, Ankara / Türkiye
Prof. Dr. Norbert KLAES - Julius-Maximilians-Univ., Würzburg / Almanya
Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Prof. Dr. Rainer KUBA - Int. Sachverständiger, Wiesbaden / Almanya
Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK - Akdeniz Üniversitesi, Antalya / Türkiye
Prof. Dr. Arünes AUGUSTİNAİTİS - Kazimieras Simonavičius Univ. / Litvanya
Prof. Dr. Mehmet CANBULAT - Akdeniz Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Paul DUMONT - Strasbourg Üniversitesi / Fransa
Prof. Dr. Bayram ÜREKLİ - Selçuk Üniversitesi, Konya  /  Türkiye
Prof. Dr. Claus SCHÖNİG - Freie Universität – Berlin / Almanya
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR - Necmettin Erbakan Üniversites / Türkiye
Prof. Dr. Recep ŞKRİYEL - Novi Pazar Devlet Üniversitesi / Sırbistan
Prof. Dr. Birol GÜLNAR - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Prof. Dr. Francis CLAUDON - Paris / Viyana Univ. / Fransa ve Avusturya
Prof. Dr. Caner ARABACI - Necmettin Erbakan Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Eduard VLAD - U. Ovidius Constanta Üniversitesi / Romanya
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN - İstanbul Arel Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Ferhat TURANLY - Academy of Muhaila / Ukrayna
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU - Atılım Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Pierre BRUNEL - Yazar / Fransa
Prof. Dr. Ferid MUHİÇ - Saints Cyril-Methodius University Skopje / Makedonya
Prof. Dr. Ferit DUKA - University of Tırana / Arnavutluk
Prof. Dr. Füsun DİNÇER - İstanbul Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Gyoo Gun LİM - Hanyang University / Güney Kore
Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK - Gaziosmanpasa Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Flora NACİYEVA - Bakü Slavyan Üniversitesi / Azerbeycan
Prof. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Prof. Dr. Naida MAMEDKHANOVA - Bakü Slavyan Üniv. / Azerbaycan
Prof. Dr. Alaaddin AKÖZ - Selçuk Üniversitesi, Konya  /  Türkiye
Prof. Dr. Harry PAPASOTIRIOU - Pantheon University / Yunanistan
Prof. Dr. Hasan BAHAR - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Prof. Dr. Daniel-Henri PAGEAUX - Yazar / Fransa
Prof. Dr. Hayati BEŞİRLİ - Gazi Üniversitesi, Ankara / Türkiye
Prof. Dr. Ferit DUKA - University of Tirana / Arnavutluk
Prof. Dr. Kadircan KESKİNBORA - Bahçeşehir Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Michel BOZDEMİR- INALCO National Institut / Fransa
Prof. Dr. İbrahim BİRKAN - Atılım Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Peter HAIDER - Vienna Universal Peace Federation / Avusturya
Prof. Dr. Necmettin ALKAN - Karadeniz teknik Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Jolanta ZABARSKAITE - Lietuviu Kalbos Institutas / Litvanya
Prof. Dr. Judith SPENCER - University of Alberta / Kanada
Prof. Dr. Kosugi YASUSHI - University of Kyoto / Japonya
Prof. Dr. Mijat JOCOVIC - University of Montenegro / Karadağ
Prof. Dr. Mahmut ATAY - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Prof. Dr. Peter VARNAGY - University of Pecs / Macaristan
Prof. Dr. Muharrem TUNA - Gazi Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Orhan KOCAGÖZ - FOM Hochschule für Oekonomie und Management Nürnberg / Almanya
Prof. Dr. Tamara GURTUEVA - Yeditepe Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Nikos P. TERZİS - Aristotle University of Thessaloniki / Yunanistan
Prof. Dr. Musa YILDIZ - Ahmet Yesevi Üniversitesi / Türkiye
Prof. Dr. Numan ORUÇ - Macedonia Science and Art Academy / Makedonya
Prof. Dr. Peter VARNAGY - University of Pecs / Macaristan
Prof. Dr. Sabine SOLTE-GRESSER - Saarbrücken Universität / Almanya
Prof. Dr. Stefano TRINCHESE - Univ. G.D’Annunzio Chieti Pescara / İtalya
Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ - Selçuk Üniversitesi, Konya  /  Türkiye
Prof. Dr. Heinz REINDERS - Julius-Maximilians-Universität / Almanya
Prof. Dr. Yagub MAHMUDOV - Azerbaycan Millî İlimler Aka. / Azerbaycan
Prof. Dr. Andreas SCHACHNER - Alman Arkeoloji Enstitüsü / Türkiye
Prof. Dr. Yves CHEVREL - Yazar / Fransa
Prof. Dr. Gülmisal GÜDER - Julius-Maximilians-Universität / Almanya
Prof. Dr. Mustafa GENCER - Köln / Almanya
Prof. Dr. Peter VARNAGY - University of Pecs / Macaristan
Doç. Dr. Julia Haba OSCA - University of Valencia / İspanya
Prof. Dr. Zeki USLU - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Doç. Dr. Galina MISKINIENE - Vilnius University / Litvanya
Doç. Dr. Hazel TUCKER - University of Otago / Yeni Zelanda
Doç. Dr. M. Ali HACIGÖKMEN - Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Mehmet TEKOCAK - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Doç. Dr. Claire DESPIERRES - Université de Bourgogne / Fransa
Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur / Türkiye
Doç. Dr. Güven DİNÇ - Akdeniz Üniversitesi, Antalya / Türkiye
Doç. Dr. Oleksandr CEREDA - University of Odessa / Ukrayna
Doç. Dr. Özgür ÖZER - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya / Türkiye
Doç. Dr. Pigga KESKITALO - Sami University College / Norveç
Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN - Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir / Türkiye
Doç. Dr. Elza SEMEDLİ - Khazar University / Azerbaycan
Doç. Dr. Hossein KHOSHBATEN - Mehrban Üniversitesi / Iran
Doç. Dr. Tugay ARAT - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Doç. Dr. Yasin BİLİM - Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya / Türkiye
Doç. Dr. Petru GOLBAN - Namık Kemal Üniversitesi / Türkiye
Doç. Dr. Naile HACIZADE - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Doç. Dr. Yıldırım YILMAZ - Akdeniz Üniversitesi, Antalya / Türkiye
Doç. Dr. Atiye EMİROĞLU - Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv., Karaman / Türkiye
Doç. Dr. Ahmet CUMA - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Dr. Latif ÇELİK - IKG - Kültür, Tarih ve Entegr. Enstitüsü. Başk. / Almanya
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Rezzan ÜNALP - Milli Savunma Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Levent ÜNALP - Milli Savunma Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Salih KIŞ - Selçuk Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Horst SCHÄFER-SCHUCHARDT - Würzburg Universität / Almanya
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZTÜRK - Akdeniz Üniversitesi / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Alexander SEREDA - Odessa Mechnikov National Univ. / Ukrayna
Dr. Öğr. Üyesi Ali BAYKAN - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Carlos MARTİNEZ - MDIS Üniversitesi, Taskent / Özbekistan
Dr. Öğr. Üyesi Gamze TEMİZEL - Selçuk Üniversitesi, Konya  / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi F. İlknur Yapıcı CUMA - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ulrich HAAS - Friedrich-Alexander-Univ., Nürnberg / Almanya
Dr. Öğr. Üyesi Jenya GABER, Odessa Mechnikov Univ. / Ukrayna
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÜNALAN - Duisburg-Essen Üniv, Duisburg  /  Almanya
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÖZKÖK - Selçuk Üniversitesi, Konya  / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Markus SCHRIJER - Akdeniz Üniversitesi, Antalya / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Sven HADEL - Ruhr-Universität,  Bochum / Almanya
Dr. Öğr. Üyesi Elif KOCAGÖZ - Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Zehra ODABAŞI - Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Jörg KUGLIN - Emekli Öğr. Üyesi, Köln / Almanya
Dr. Tahsin YILMAZ, Berlin / Almanya
Dr. Yılmaz BULUT - Köln / Almanya


Sekretarya

Dr. Öğr. Üyesi Agah Kürşat KARAUZ / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ERBAY / Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Antonio ARENA / Italya
Dr. Öğr. Üyesi Brigitte RINGELMANN / Almanya
Dr. Öğr. Üyesi Maria KÜNSTLER / Almanya
Dr. Öğr. Üyesi Hans DIEBURG / Almanya
Arş. Gör. Hümeyra UZUNKAYA / Almanya
Arş. Gör. Osman Levent ÖZAY / Türkiye
Arş. Gör. Doğan Can AKTAN  / Türkiye
Arş. Gör. Rıza ÖZBÖLÜK / Türkiye
Arş. Gör. Malte SCHOLZ / Almanya
Arş. Gör. Brigitte SCHWARZ  / Almanya
Arş. Gör. Angela KOPP / Almanya
Arş. Gör. Süheyla BERGMANN / Almanya
Arş. Gör. Feyza ÇALIK / Türkiye
Burak Selçuk Alp ÇELİK / Almanya
Gamze BABAOĞLU / Almanya
Camilla WEIS / İsviçre
Güntülü Gökçen Özge ÇELİK / Türkiye
Deniz ŞENER / Türkiye
Emre ŞİPİR / Almanya
Eva STEIN / Almanya
Ayşe ÇALIK / Türkiye

İletişim

Bilgi için:

IKG Enstitüsü
Dr. Latif ÇELİK
Telefon +49 - 931 - 35 98 385

Würzburg Üniversitesi
Prof. Dr. Eckhard PACHE
Telefon +49 - 931 - 31 82 309

Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ALTINKAYA
Telefon +90 - 242 - 310 18 77 / 1926
Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK
Telefon +90 - 242 - 712 50 21


Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Necmi UYANIK
Telefon +90 - 332 - 223 14 23
Prof. Dr. Özdemir KOÇAK
Telefon +90 - 332 - 223 13 15

E-Posta bilgi@ikg-institut.org

Sempozyum Katılım Ücreti

Sempozyum katılım ücreti : 100,- EURO

Ücrete dahil olanlar:

- Sempozyum dosyası
- 2 x öğle yemeği
- 1 x akşam yemeği ile
- Şehir gezisi


Bildiri özetleri hakemlerden 'KABUL' alan katılımcılar,
- Sempozyum ücretini belirtilen hesaba ödeyebilirler.
- Katılım ücretini ödeyen katılımcılar fazla beklemeden ulaşım için iletişim bilgileri aşağıda bulunan
'LUCKY TRAVEL - Uğur KÖKNAR'dan rezervasyonlarını yaptırabilirler.
Erken rezervasyonlarda uygun fiyatların alınması mümkündür.
Uçak ve Otel masraflarını katılımcılar kendileri karşılayacaklardır.

Türkiye'den Uçak ve Otel Rezervasyonları


“Sempozyum katılımcıları için en uygun şartlarda otel, uçak ve transfer resarvasyonları için:”

LUCKY TRAVEL - Uğur KÖKNAR
Telefon +90 - 312 - 426 14 26

Kennedy Caddesi 24/2 - Kavaklıdere- Ankara

E-Posta info@luckytravel.com.tr